กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List: If-Clauses
=================================
Description:    Conditional Sentence คือประโยคเงื่อนไข หมายถึง ประโยคที่มีข้อความแสดงเงื่อนไข หรือการสมมติซึ่งประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยครวมกัน และเชื่อมด้วย if โดย(1)ประโยคที่นำหน้า if แสดงเงื่อนไข เรียกว่า if-clause และ (2)อีกประโยคจะแสดงผลของเงื่อนไขนั้น เรียกว่า main-clause  ซึ่งเราสามารถวาง if clause ไว้เป็นประโยคแรกหรือประโยคหลังโดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง เช่น If it rains, I won’t go out.= I won’t go out if it rains. (ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก)

Description:    If-Clauses, Possible condition เงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ บางทีถูกเรียกว่า เงื่อนไข TYPE 1 โดยแบ่งย่อยเป็น 3 ลักษณะ

  1. เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ คือ การนำข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลง หรือเป็นนิสัยของแต่ละบุคคลมาตั้งเป็นข้อสมมติ ให้ใช้โครงสร้าง If+S+Present Simple , S+Present Simple

(2) เงื่อนไขในประโยคคำสั่ง มีโครงสร้าง If + S  + Present Simple, v.1
(3) ใช้สมมติเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคต ขึ้นอยู่กับว่าผู้ตั้งข้อสมมติสามารถปฏิบัติตามข้อสมมติได้หรือไม่ ใช้โครงสร้าง If + S + Present Simple, S + Future Simple (หรือ can, may, must + v.1) แล้วแต่ความหมายในแต่ละประโยค

Description:    If-Clauses, Impossible condition เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต หรืออาจเป็นเรื่องของความฝัน บางทีถูกเรียกว่า เงื่อนไข TYPE 2 มีโครงสร้างคือ If+S+past simple , S+ would , should, could, might + v.1 โดยต้องระวังว่า ถ้า v ใน if clause เป็น v. to be เฉพาะเงื่อนไขนี้ใช้ were กับประธานทุกพจน์ ตัวอย่างเช่น If I had the money, I would go abroad. (ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปต่างประเทศ)

Description:    If-Clauses, Unreal conditions คือเงื่อนไขซึ่งตรงกันข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตหมายความว่า เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและผู้พูดทราบดีว่าเหตุการณ์นั้นมีผลเกิดขึ้นเป็นอย่างไร แต่ผู้พูดนำมาสมมติใหม่ให้ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต บางทีถูกเรียกว่า TYPE 3 มีโครงสร้างคือ If + S + Past perfect, S + would, should , could, might + have + v.3 (หรือ future perfect in the past) ตัวอย่างเช่น If I had gone there,  I would have seen him. (ถ้าฉันไปที่นั่น ฉันจะได้พบเขา แต่ความเป็นจริงคือ ไม่ได้ไป ไม่ได้พบ)

Description:    If-Clauses, เราสามารถใช้  If-clause แบบที่ 3 แต่ main clause แบบที่ 2 เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต แต่มีผลถึงปัจจุบัน โดยมีคำวิเศษณ์ที่บอกเวลาในปัจจุบันหรืออนาคตปรากฏอยู่ใน main clause ด้วย  เราจะใช้ If-clause แสดงอดีต และ main clause แสดงปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่อาจเป็นจริงได้เลย ดังนี้  If+S+Past Perfect , S+would + V1  …. (adverb of time e.g. now) ตัวอย่างเช่น If I had worked harder at school, I would have a better job now. (ถ้าฉันขยันเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่อดีต ตอนนี้ก็จะได้งานดีๆ แล้ว แสดงว่า ปัจจุบันยังไม่มีงาน)
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม