กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                        Clauses 

=================================
Description:        Clause คือ กลุ่มคำซึ่งมีประธานและกริยาในประโยค จะมีความหมายสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้ โดยเราสามารถแบ่ง Clauses เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (1) Independent Clause หรือ Main Clause  คือประโยคใจความหลัก มีความสมบูรณ์ในตัว ประกอบด้วย Subject และ Predicate  และ(2) Dependent Clause หรือ อนุประโยค คือประโยคที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัว โดยปกติจะใช้ประกอบ Main Clause เพื่อขยายหรืออธิบายMain Clause ให้มีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน 

Description:        Clauses, เราสามารถแบ่ง Dependent Clause หรือ อนุประโยค ออกเป็น (1) Relative Clause หรือ อนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Relative Pronoun ได้แก่ who, whom, which,that เป็นต้น เช่น The old man who is very poor won the lottery. และ (2)
Subordinate Clause  หรืออนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Subordinating Conjunction ได้แก่ after, although, as, because, before, if,since, that, until, when, where, while เป็นต้น เช่น The old man won the lottery so that he was rich.

Description:        Clauses, เรายังสามารถแบ่ง Subordinate Clause เป็น 3 ชนิด ตามหน้าที่ ดังนี้
(1)  Noun Clause (นามานุประโยค) ทำหน้าที่อย่าง Noun เช่น What you say is not true. (เป็นประธาน)
(2)  Adjective Clause (คุณานุประโยค) ทำหน้าที่อย่าง Adjective เช่น This is a book that I want. (ขยายคำนาม a book)
(3)  Adverb Clause (วิเศษณานุประโยค) ทำหน้าที่อย่าง Adverb
เพื่อบอกสถานที่, เวลา, เหตุผลและเงื่อนไขเช่น As he was not there, I spoke to his brother. (ขยายอีกประโยค เพื่อบอกเหตุผล)

Description:        Clauses, เราสามารถละ that หน้า Noun Clause เมื่อเป็นภาษาธรรมดา ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะภาษาพูด เช่น He says coffee grows well in Brazil. (กาแฟเติบโตได้ดีในประเทศบราซิล) แต่กรณีต่อไปนี้ต้องใส่ that เสมอ
(1) ขึ้นต้นประโยค That coffee grows well in Brazil is true.
(2) เป็นคำซ้อนหลังคำนาม The belief that coffee grows well in Brazil is true.
(3) ใช้หลัง It is หรือ It was เช่น It is true that coffee grows well in Brazil.

Description:        Clauses, Antecedent คือ คำที่วางอยู่หน้าประโยค Adjective Clause นั่นเอง เช่น I have lost the book which I borrowed from the library. (ฉันทำหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดหาย  Antecedent คือ book), The reason why she wept is well-known. (เหตุผลที่เธอร้องไห้เป็นที่รู้กันดี Antecedent คือ reason), The boy whom you saw yesterday is my son. (เด็กผู้ชายที่คุณเห็นเมื่อวานนี้เป็นลูกชายของฉัน Antecedent คือ boy)

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม