กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

การจัดระเบียบทางสังคม

 1. บรรทัดฐานทางสังคมเป็นกฎเกณฑ์หรือพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานสมาชิกต้องทำตามฝ่าฝืนต้องรับโทษ
 2. บรรทัดฐานทางสังคมมี 3 ประเภทคือ วิถีชาวบ้าน จารีต และกฎหมาย
 3. เราใช้บรรทัดฐานตัดสินความเหมาะสมของพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
 4. วินัยทางสังคมคือกลุ่มของบรรทัดฐานที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ
 5. การจัดระเบียบทางสังคมจะทำให้สังคมเกิดความเจริญก้าวหน้าและมีความสงบเรียบร้อย
 6. การควบคุมทางสังคมที่ก่อให้เกิดผลอย่างถาวรคือการใช้กฎหมาย
 7. องค์ประกอบของการจัดระเบียบสังคมคือ สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน และค่านิยม
 8. สถานภาพและบทบาท ช่วยให้สมาชิกในสังคมรู้จักสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
 9. สถานภาพคือตำแหน่งที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกในสังคม
 10. บทบาทคือการปฏิบัติตัวและทำหน้าที่ตามสถานภาพที่สมาชิกในสังคมได้รับ
 11. สถานภาพจะเป็นตัวกำหนดบทบาทของสมาชิกในสังคม
 12. ความเชื่อเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่ค่านิยมเป็นความนึกคิดของคนส่วนใหญ่
 13. ความเชื่อเป็นแบบแผนของสังคมที่เกี่ยวกับความดีความชั่ว
 14. ปัญหาสังคมคือสถานการณ์ที่ขัดต่อการจัดระเบียบทางสังคมมีผลต่อคนในสังคมซึ่งจำต้องแก้ไข
 15. ความเชื่อในเรื่องชะตากรรมเป็นค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 16. วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านเป็นแนวทางปฏิบัติตามความเคยชิน และไม่มีโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน
 17. จารีตประเพณีเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความดีความชั่ว ผู้ฝ่าฝืนจะถูกประณามเหยียดหยาม
 18. การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการปลูกฝังบรรทัดฐานแก่สมาชิกตามแนวทางที่สังคมต้องการ
 19. การจ่ายค่า “ทิป” ให้พนักงานบริการทั่วไปจักเป็นค่านิยม
 20. การซุบซิบนินทาเป็นกลไกควบคุมทางสังคมแบบไม่เป็นทางการ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม