กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย

 1. การเกิดสงฆ์ธรรมยุตินิกายขึ้นก่อให้เกิดความตื่นตัวปรับปรุงข้อวัตรปฏิบัติในหมู่สงฆ์มหานิกาย
 2. สมัยอยุธยาถึง พ.ศ.2475 ผู้มีศักดินาสูงกว่า 400 ไร่ขึ้นไปมีฐานะเป็นขุนนางต่ำลงมาเป็นไพร่
 3. ระบบมูลนาย-ไพร่ในสังคมไทยสมัยศักดินาเพื่อคุมความเคลื่อนไหวของไพร่และมูลนายมิให้เป็นกบฎ
 4. การถือศักดินาของคนไทยในสังคมเก่าเป็นเครื่องวัดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
 5. การยกเลิกระบบไพร่เป็นการลดอำนาจพวกขุนนาง แต่เป็นการเพิ่มอำนาจของพระมหากษัตริย์
 6. ในสมัยอยุธยาไพร่หลวงต้องมารับราชการทำงานโยธาในภาวะบ้านเมืองปกติ
 7. สมัยอยุธยาและรันตโกสินทร์ตอนต้น ชนชั้นสูงครอบครองปัจจัยการผลิตคือที่ดินและแรงงาน
 8. สมัยอยุธยาและรันตโกสินทร์ตอนต้น ชนชั้นต่ำคือไพร่ทำการผลิตแบบพอยังชีพ
 9. ระบบศักดินาไทยเป็นสิ่งวัดฐานะของคนในสังคมได้แก่ ขุนนาง หรือไพร่
 10.  บทบาทสำคัญของขุนนางคือควบคุมกำลังคนในสังคมให้เป็นระเบียบ
 11. วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการมีระบบไพร่เพราะต้องการแรงงานเพื่อทำการผลิต
 12. พระสงฆ์เป็นตัวแทนพุทธศาสนาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพร่ให้เมตตาต่อกัน
 13. ไพร่ที่มีความดีความชอบจะได้เลื่อนฐานะชนชั้นเป็นขุนนางได้
 14.  พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไทยนำหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครอง
 15. ในระบบศักดินาไทยมูลนายจะให้ความช่วยเหลือแก่ไพร่เมื่อต้องรับความเดือนร้อน
 16. ไพร่ต้องมีสังกัดมูลนายเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
 17. พระบรมไตรโลกนาถตรากฎหมายกำหนดศักดินาตามฐานะและตำแหน่งที่ลดหลั่นกันไปในสังคม
 18. รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกระบบไพร่โดยจัดให้ไพร่เกณฑ์ทหารเพื่อประจำการกรมทหารหน้า
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม