กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

มนุษย์กับสังคม

 1. สิ่งที่มนุษย์มีเหมือนกับสัตว์  คือ
  1. ต้องการอาหาร  น้ำ  และอากาศ
  2. มีลักษณะคล้ายผู้ให้กำเนิด
  3. มีความสามารถในการสืบพันธุ์
 2. สิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์  คือ
  1. มีร่างกายตั้งตรงกับพื้นโลก
  2. มีดวงตาอยู่ด้านหน้า
  3. มีนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงข้ามกับนิ้วอื่นไม่ติดเป็นแผง
  4. มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
  5. มีระบบประสาทที่ซับซ้อนกว่าสัตว์จึงฉลาดกว่าสัตว์
 3. มนุษย์มีลักษณะพิเศษอย่างไร ?  คือ
  1. มีความสามารถในการใช้และสร้างสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนสิ่งต่างๆ
  2. มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
 4. มนุษย์ติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไร ?
  มนุษย์ติดต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างสัญลักษณ์ เช่น :-  ภาษา  ท่าทาง  การกระทำ  วัตถุ ฯลฯ
 5. วัฒนธรรม  หมายถึง
  วิถีชีวิตหรือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง  ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีการสืบทอดมาเป็นเวลานาน แบ่งเป็น 2 ประเภท : -
  1. วัฒนธรรมทางวัตถุ  ได้แก่  สิ่งประดิษฐ์  เทคโนโลยีต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
  2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช้วัตถุ  ได้แก่  ค่านิยม  อุดมการณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ
 6. สาระสำคัญของวัฒนธรรม  แบ่งเป็น 4 ประเภท
  1. วัตถุธรรม  คือ  สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
  2. เนติธรรม  คือ  กฎหมาย  กฎเกณฑ์  ระเบียบทางสังคม
  3. คติธรรม  คือ  ความเชื่อ  ค่านิยม  ศีลธรรม
  4. สหธรรม  คือ  วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมารยาทที่พึงปฏิบัติในสังคม
 7. สังคมมนุษย์  คือ  กลุ่มคนจำนวนมากที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ  คือ
  1. เป็นกลุ่มมนุษย์สามารถเลี้ยงตนเองได้
  2. มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเป็นของตนเอง
  3. มีอำนาจเหนือกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ภายในอาณาเขตของสังคมนั้น
 8. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  หมายความว่า มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่คนเดียวไม่ได้
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม