กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

การจัดระเบียบทางสังคม 

เป็นการทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบร้อย  มีความสงบสุขนำไปสู่สังคมที่เจริญก้าวหน้า
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม  ได้แก่  1.  บรรทัดฐาน  2.  สถานภาพและบทบาท  3.  การขัดเกลาทางสังคม
 1. บรรทัดฐาน  คือ มาตรฐานที่มนุษย์ในสังคมกำหนดไว้ให้สมาชิกในสังคมยึดถือปฎิบัติแบบเดียว
  กันผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิด มีการลงโทษ 3 ประเภทคือ วิถีประชา กฎศีลธรรม และกฎหมาย
 2. สถานภาพและบทบาท  คือ  ตำแหน่งหรือฐานะของบุคคล และหน้าที่ในสังคม เช่น :-
  - พ่อ แม่  มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร 
  - หมอ  มีหน้าที่รักษาผู้ป่วย 
  สถานภาพ มี 2 ประเภท คือ  โดยการเกิด  และโดยความสามารถ (Social Mobility  หมายถึง การ
  เลื่อนสถานะทางสังคม)
 3. การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือ กระบวนการอบรมบ่มนิสัย มีสถาบันที่เกี่ยวข้อง คือ  
  1. เพื่อน 
  2. ครอบครัว
  3. การศึกษา
  4. ศาสนา
  5. สื่อมวลชน
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม