กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

สถาบันทางสังคม 
เป็นกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนทางสังคมที่ได้รับการยอมรับสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติหรือติดต่อระหว่างกัน  ได้แก่  สถาบันครอบครัว  สถาบันเศรษฐกิจ  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันการศึกษา  สถาบันสื่อมวลชน  สถาบันศาสนา

  1. สถาบันครอบครัว  มีหน้าที่  ให้กำเนิดสมาชิกใหม่  เลี้ยงดูและให้การอบรมสั่งสอนหลักศีลธรรมจรรยาตลอดจนอาชีพให้ดำรงชีวิตได้โดยอิสระในสังคม  แบ่งเป็น ครอบครัวเดี่ยว  ครอบครัวขยาย  และครอบครัวซ้อน
  2. สถาบันเศรษฐกิจ  มีหน้าที่  ในการผลิต  การบริโภคและการแลกเปลี่ยน
  3. สถาบันการเมืองการปกครอง  มีหน้าที่  ทะนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและปลอดภัย
  4. สถาบันการศึกษา  มีหน้าที่  ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในสังคม
  5. สถาบันสื่อมวลชน  มีหน้าที่  เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ
  6. สถาบันศาสนา  มีหน้าที่  ขัดเกลาจิตใจประชาชนและรักษาสันติสุขในสังคม
  7. สถาบันชาติ  มีหน้าที่  ทำให้คนในชาติเกิดความภูมิใจและรักชาติของตนเอง
  8. สถาบันพระมหากษัตริย์  มีหน้าที่  เป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม