กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

ทุน JAAP รุ่นที่ 2 ปี 2008
“ชวนน้องๆติดปีกเรียนการบินฟรี!!!”

ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่อยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่มั้ย

หากคุณชอบวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น และกำลังสนใจที่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมปลาย
ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานภาษามาก่อน โอกาสมาถึงแล้ว

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับสิทธ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่ี่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น J’Learning ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังรับสัมมนาเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับสิทธ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น
ปี 2552 ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานที่ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น เจ เลิร์นนิ่ง
วันและเวลาสัมมนา

รอบที่

วัน

วันที่

เวลา

1

อาทิตย์

15 มิถุนายน 2551

10:00 - 12:00 น.

2

เสาร์

21 มิถุนายน 2551

10:00 - 12:00 น.

3

เสาร์

28 มิถุนายน 2551

10:00 - 12:00 น.


!!!! ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่โทรมาติดต่อลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์เข้าร่วมอบรม

 • นักเรียนชายหรือหญิง
 • กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4
 • เกิดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2537 (อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนในปี 2552)
 • สนใจในภาษาญี่ปุ่น หรือประเทศญี่ปุ่น
 • พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น
 • มีสุขภาพแข็งแรง

รายละเอียดของทุน

 • เป็นทุนจากโรงเรียนการบินญี่ปุ่น โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย โรงเรียนการบินญี่ปุ่น โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น เจ เลิร์นนิ่ง และ สมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น
 • เป็นทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น
 • ทุนส่วนที่มอบให้แก่นักเรียนคือค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายจิปาถะ และค่าเครื่องแบบ
 • ครอบครัวของนักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร 3 มื้อ
 • มอบให้แก่นักเรียนที่สามารถสอบผ่านข้อสอบวัดความรู้ของโรงเรียนการบินญี่ปุ่นเท่านั้น

รายละเอียดการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อรับสิทธ์สอบชิงทุน

    1.   นักเรียนที่ต้องการรับสิทธ์เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาต้องเข้ารับการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ
          ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 100 ชั่วโมง
    2.   ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น เจ เลิร์นนิ่ง จะเริ่มในช่วงเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแบ่งระดับ
          ตามความสามารถทางภาษาของนักเรียนด้วย
    3.  จำนวนนักเรียนที่รับเข้าอบรมสูงสุดคือ 100 คน และจำนวนผู้ที่สามารถรับทุนได้จะไม่ต่ำกว่า 25 คน
         โดยทางโรงเรียนการบินญี่ปุ่นจะพิจารณาตามความเหมาะสม
    4.   การสอบชิงทุนจะมีทั้งหมด 5 หมวดวิชาคือ ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ ความถนัดทางการเรียน เรียงความ และสอบสัมภาษณ์
          โดยจะมีการสอบขึ้นในปี ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
รายละเอียดของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

 • เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
 • ในส่วนระดับมัธยมปลายนั้น จะมีสองแห่ง คือ ที่จังหวัดยามานาชิ และจังหวัดอิชิคาว่า
 • ทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนรวมประมาณ 1,200 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติรวมกันประมาณ 100 คน
 • ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศ เช่น รัสเซีย จีน มองโกเลีย 
 • เป็นระบบโรงเรียนประจำซึ่งนักเรียนต้องอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน
 • ระบบการศึกษาแบ่งเป็นสายวิชาชีพที่มุ่งเน้นการบิน และสายสามัญเหมือนกับโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไป
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติ การเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะเน้นไปที่การเรียนภาษาญี่ปุ่น และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จะเรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น

  " ทางสถาบันขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  จึงขอมอบสิทธ์ให้แก่ผู้ที่ติดต่อเข้ามาก่อน

 

ไม่มีตังค์ก็เรียนได้!!!
 น้องๆผู้สนใจกู้เงินเพื่อการศึกษาโปรดฟังทางนี้

ช่วงนี้ข่าวทุนการศึกษา หรือการกู้ยืมเงินต่างๆกำลังเป็นที่สนใจมากทีเดียวนะคะ  มีสายด่วนเกี่ยวการการกู้ยืมเงินทางการศึกษา
นายสุริยา เสถียรกิจอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม มีผู้โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนผ่าน โทรศัพท์หมายเลข 0-2610-5416-7 รวมจำนวน 620 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองสอบถามเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รวมทั้งเรื่องขอผ่อนผันการจ่ายค่าเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัยบางแห่งแล้วไม่ยอมผ่อนผันให้ เพราะเด็กขาดคุณสมบัติไม่สามารถกู้ กรอ.และกยศ.ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทาง สกอ.ได้ช่วยประสานมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แล้ว
ด้าน นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุน กยศ. กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถกู้ กยศ.ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบ ทั้งนี้ ในกรณีการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากค่าเล่าเรียนไม่สูงนัก นักศึกษาสามารถจ่ายได้เอง ก็สามารถกู้ กยศ.เฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ได้ โดยกู้ได้เท่ากับนักศึกษาทั่วไปคือเดือนละ 2,200 บาท ส่วนกรณีของพระภิกษุสามารถกู้ยืม กยศ.ได้หรือไม่นั้น คิดว่าคงไม่เหมาะสมที่จะให้พระภิกษุมาทำนิติกรรมเงินกู้ ถือว่าทำผิดวินัยสงฆ์ กยศ.จึงไม่สามารถให้พระภิกษุกู้ยืมเรียนได้   ฉะนั้นหากน้องๆมีปัญหาเรื่องเงินเพื่อการศึกษาโทรเบอร์นี้นะคะ 02-610-5416-7

รับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกมาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมเยาวชนธนาคารโลก

World Bank Youth Club (WBYC) หรือชมรมเยาวชนธนาคารโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา จนไปถึงประเด็นด้านสุขภาพ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายหลักของธนาคารโลกในการขจัดความยากจน และยังสอดคล้องกับรายงานประจำปีของธนาคารโลกซึ่งนำเสนอถึงประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบัน

สำหรับปีงบประมาณ 2008-2009 นี้ ชมรมเยาวชนธนาคารโลกกำลังเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อจากคณะกรรมการชุดก่อนสำหรับการทำงานเป็นคณะกรรมการธนาคารโลก คุณจะได้

-ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

-มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของเยาวชน จากการประชุมหรือสัมมนา เพื่อที่จะเสนอต่อทางธนาคารโลกหรือหน่วยงานภาครัฐต่อไป

-เสริมสร้างภาวะเป็นผู้นำและฝึกปฏิบัติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

-ประสบการณ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารโลกหรือยูเอ็น เป็นต้น

     หากสนใจที่จะสมัครเพื่อร่วมคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมเยาวชนธนาคารโลก สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=151B3C051779R4ZEINDB6DJVP9NIPM


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม