กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 2561

จากประสบการณ์การทำงานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 23 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้ หากเยาวชนตั้งใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถ<

ด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว) และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

โครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศในการทำกิจกรรม จัดหาตั๋วเครื่องบิน และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆแทนผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯภายในจำนวนค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครสอบได้และยินดีจ่ายเพื่อการนี้ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเอง (ดูรายละเอียดหน้า 3) และผู้สมัครจะต้องชำระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ กิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน ผู้สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดไปต่างประเทศอื่นๆก่อน หากเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและคุ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจึงค่อยรายงานตัวเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจของตนเอง


สถานที่: ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ระยะเวลา: 3 สัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร:
New Zealand 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ
England 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ
Australia 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

เวลารับสมัคร:
กรุงเทพ วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ต่างจังหวัด วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561


วันสอบ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00-11:30 น.

สถานที่สอบ:
ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม