กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

England > NEWCASTLE UNIVERSITY - 20 / 06 / 2553

NEWCASTLE UNIVERSITY

แนะนำหลักสูตร ป.โท วิจัยสาขาสื่อดิจิตอล

หลักสูตรปริญญาโทวิจัยสาขาสื่อดิจิตอล (The Digital Media Master of Research) เป็นหลักสูตรที่ให้ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ (interactive technologies) ทฤษฎีใหม่ๆ เกี่ยวกับสื่อและการปฏิบัติการทดลองด้านสื่อศิลปะ

การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยสหสาขาวิชาที่ห้องปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (Culture Lab) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิวคาสเซิล หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการวิจัยในสาขาที่ตนเองสนใจ พร้อมกับพัฒนาทักษะที่ฝึกฝนถ่ายทอดได้ในด้านการผลิตที่สร้างสรรค์และร่วมสมัย
หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์สาขาสื่อดิจิตอล ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้อยู่ท่ามกลางผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการวิจัยที่เน้นการปฏิบัติ ทำให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ และมีโอกาสติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมในระดับที่กว้างขวางขึ้น

กระบวนการวิจัยตลอดหลักสูตรปริญญาโทวิจัยนี้ จะมุ่งเน้นเรื่อง ‘การปฏิบัติ’ โดยมีชั้นเรียนที่สอนเทคนิคการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยกระบวนการที่เป็นลำดับ และกระบวนการที่ไม่เป็นลำดับ (linear and non-linear editing techniques) โปรแกรมด้านกราฟฟิค การออกแบบพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ (interaction design) การทำฟิสิคัลคอมพิวติ้ง การเขียนโปรแกรมอย่างสร้างสรรค์ และเครื่องมือการพัฒนาโปรแกรม

หลักสูตรนี้จะให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ๆ เกี่ยวกับสื่อและทำให้เข้าใจประวัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสาขาวิชานี้ ดังนี้หลักสูตรนี้จึงให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การสร้างสรรค์งานและเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ ตลอดจนจรรยาบรรณและตัวแทนของวัฒนธรรมดิจิตอลและสื่อใหม่ ๆ

นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับความรู้ในด้านเทคนิคและด้านทฤษฎี และจะได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงงานปลายภาคเรียนตามหัวข้อที่นักศึกษาเลือกเอง โดยเน้นเรื่องการวิจัยและการพัฒนาในสาขาเฉพาะทาง และจะมีการประเมินกระบวนการทำงานโดยถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วย
หลักสูตรปริญญาโทวิจัยที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงนี้ จะทำให้ได้งานวิจัยที่มาจากการปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสาขาศิลปะการสร้างสรรค์และแวดวงสื่อใหม่ ๆ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย กรอบการทำงานแบบสหสาขาวิชาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครหลายช่วง ผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/research/subjects/digital+media/courses/495

DM Course Modules
COMPULSORY MODULES

THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITAL MEDIA

(DMS8001 - 20 Credits)
This module examines the major shift in communication and representation, taking place as a result of digital technologies. The module examines points of contact between cultural studies, critical theory and digital culture and practice. It critically explores and reviews emerging topics such as virtual worlds, artificial intelligence and robotics, the digital divide, as well as the ethics and representation of new media. The module discuses theory in relation to emerging digital creative and artistic practices, in order to contextualise the aesthetics and trends of digital media and arts, including video art, cybernetics, hypertext, video games, DVDs, interactive television and web installations.

TECHNIQUES OF INTERACTIVE MEDIA
(DMS8002 - 20 Credits)

Engaging with digital culture requires fluency with a number of standard linear and non-linear authoring tools. This module will provide students with a broad base of technical skills, simple coding knowledge and proficiency with linear and non-linear editing. Skills in digital audio production, digital imaging, linear video production, animation, web authoring and interactive software environments will be covered through weekly activities, prototyping and independent projects.
FINAL PROJECT
(DMS8003 - 90-120 Credits)


The MRes in Digital Media refers to the major shift in interaction, communication and representation that has taken place as a result of new communication technologies. The final Research Project allows students to reflect and build upon the work they have done all year and to complete a lengthy and advanced piece of written work or a fully realised digital art and design project. This module is an essential part of the MRes in Digital Media. Students are assigned two supervisors who will offer general guidance and monitor progress throughout the year. This module is for a large scale project for the student who after the foundation modules intends to focus on an intensely practice-led path through the course. At the end of the semester, students are required to give an oral presentation, as well as submit substantial written documentation in support of their project and presentation.


OPTIONAL MODULES - Digital Media
CREATIVE WEB AND INTERACTIVE NARRATIVE
(DMS8006 - 20 Credits)

The Web continues to be the predominant means through which the global communities interact. In this course we treat the internet not only as a means of publishing information, but as a dynamic dialog between designed system and user. We look also at interactive media tools used for non-linear narrative development, real-time editing and interactive storytelling. The World Wide Web has for years been a virtual sketchbook, art gallery, meeting place and discussion forum. Now web applications can be created to react and render multimedia dynamically, making it a platform for interaction that is ‘always on.’ Net Art, an art form devised for and delivered exclusively via the World Wide Web has a sizeable audience and critical discourse. Other creative forms online marry user contribution, social software with graphic and interactive design to create wholly new forms of social tools and artistic expression. This course will immerse students in the culture and tools of Web 2.0, with an emphasis on the opportunities suggested for authoring and designing expressive, collaborative and exciting application and interfaces. Standard web-design tools will be taught including database structures, PHP, HTML, CSS, CGI scripting and Adobe Flash.

MOBILITY, SUSTAINABILITY AND MEDIA ENVIRONMENTS
(DMS8007 - 20 Credits)

Mobile and public media platforms represent the possibility of novel opportunities for digital media delivery, and for interactive, geo-locative and social networking applications. Mobile media and digital signage, brings with it the promise of ambient, personal digital experiences. In conjunction with online and broadcast media, these platforms represent a media ecology, where digital information and experiences interact with users and one another. The design of complete media ecologies represents some of the most fertile ground for new interactions between people and digital media available to artists and designers. Likewise, sustainability is a topic that relates to the outside environment ecology as mobile and public media relate to media ecology. This course will focus on the idea of ‘ecology’ in the broad sense – how we interrelate media with media, media with people and materials out in the world.

UNDERSTANDING USER EXPERIENCE
(DMS8008 - 10 Credits)

This elective module will provide students with the opportunity to engage with the key knowledge and skills needed to study and understand the context of human activity and experience through user-centric approaches. In addition to learning new skills in capturing the subjective, affective, and socially constituted aspects of everyday activity, students will develop a sophisticated conceptual understanding of technology design methodologies and their actual and potential roles in creative practices. Students will have the opportunity to engage with the above to develop a concept for digital media-enabled interventions in everyday settings such as squares, cafés, theatre.


OPTIONAL MODULES - Other Subject Areas

Architecture


EMERGENT DIGITAL DESIGN (ARC8016 - 20 Credits)


This module aims to examine the core information and communication technologies for digital architecture. It explores the theoretical basis underpinning the research and development of digital environments.

ADVANCED VISUALISATION TECHNIQUES (ARC8027 - 20 Credits)


This module introduces virtual environments as an advanced representation and visualisation technique in architecture. The module is divided into three parts: 1) introduction of Virtual Reality Technologies. 2) games engines as technology base line for the creation of virtual environments in architectural visualisation. 3) advanced lines of enquiry in visualisation: camera control; interfaces; virtual humans and artificial intelligence. These four topics are contextualised in the application domain of architecture.

Fine Art


DEPARTMENTAL RESEARCH TRAINING (FIN8000 - 10 Credits)


A programme of lectures, seminars and workshops provided by artists, writers, and curators relating to professional practice and exhibiting. Topics covered include the history of exhibitions, practical planning, funding and curating, proposal writing, and case studies of contemporary exhibitions, publications and interpretive material. The Interim Exhibition provides the opportunity to further explore the roles of exhibiting artist, curator and fundraiser as well as technical expertise in relation to exhibiting.

Music

LIVE ELECTRONIC PERFORMANCE (MUS8110 - 30 Credits)

Students are introduced to the basic operational techniques of live electronic music applications through lecture-workshops. They then carry out a series of set tasks to familiarise themselves with each application. In consultation with the Module Leader they then decide upon appropriate projects to be reaslised using these applications. During the academic year there will be one or two visiting artsists/composers who use similar live electronic applications in their own practice. Students have the opportunity to work individually with these visitors. Final assessment will be based upon the successful realisation of the designated project.

 

Digital Media
Space 8 - Culture Lab
Grand Assembly Rooms, King's Walk
Newcastle University
Newcastle upon Tyne
NE1 7RU

Telephone: +44 (0)191 246 4642
E-mail: digitalmedia@ncl.ac.uk

กลับไปด้านบน


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม