กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
คำราชาศัพท์
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้ง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย
ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดินทางไกล สะดวก ปลอดภัย
สามารถตะลุย ข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคมี ข้อสอบฟิสิกส์
ข้อสอบเอเน็ท ข้อสอบโอเน็ท เฉลยข้อสอบโอเน็ท เฉลยข้อสอบ วิชาอื่นๆอีกมากมายเพื่อพิชิตเอ็นทรานซ์
รวมถึง กวดวิชา กวดวิชาออนไลน์ ฯลฯ ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ ที่นี่ ที่การศึกษาดอทคอม Kanzuksa.com

[การใช้คำราชาศัพท์] [รวมคำราชาศัพท์]

รวมคำราชาศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมวด ค

เครา พระทาฐิกะ
เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ต้นเครื่อง
เครื่องประดับเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินมี ๕ อย่าง เรียกว่า เบญจราชกกุธภัณฑ์ คือ ๑. แส้จามรี ๒. มงกุฎ ๓. พระขรรค์ ๔. ธารพระกร ๕. ฉลองพระบาท กกุธภัณฑ์
ครัว ห้องเครื่อง
ครุฑ หรือ พญาแห่งนกในนิยาย สุบรรณ
คลอดลูก ประสูติ
ความเพียร ทรงพระวิริยะ
ความกรุณา พระมหากรุณาธิคุณ
ความคิด พระราชดำริ
ความต้องการ พระราชประสงค์
ความประพฤติของเจ้านาย การปฏิบัติองค์ของเจ้านาย พระจริยาวัตร
ความปรารถนา พระราชปณิธาน
ความฝัน พระสุบิน
ความสามารถ ทรงพระปรีชาสามารถ
ความอนุเคราะห์ พระบรมราชานุเคราะห์ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว), พระราชานุเคราะห์ (สมเด็จฯ)
คอ พระศอ
คาง พระหนุ
คำตัดสิน พระบรมราชวินิจฉัย
คำถาม พระราชปุจฉา
คำพูด พระราชดำรัส, พระราชกระแส
คำสอน พระบรมราโชวาท
คำสั่ง ใช้กับพระบรมราชกุมารี พระราชบัญชา
คำสั่ง ใช้กับพระราชินี พระราชเสาวนีย์
คำสั่ง ใช้กับมหากษัตริย์ พระบรมราชโองการ
คิด(พระมหากษัตริย์) พระราชดำริ
คิดถึง ทรงมีพระราชหฤทัยระลึกถึง
คิ้ว พระขนง
คิ้ว พระภมู

เพิ่มคำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์
ความหมาย
Verify Code


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม