กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
กวดวิชา,Tutor Online,ห้องเรียน Online,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระน่ารู้


กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด
IELTS,สอบIELTS

การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ IELTS

IELTS Tips of the Month

คุณรู้สึกกระวนกระวายใจก่อนจะสอบ IELTS? คุณอยากจะเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสอบ? บริติช เคานซิล ประเทศไทย เข้าใจถึงความต้องการของคุณ จึงหยิบยก "IELTS Tips" ที่จะให้คำแนะนำ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำี้ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ

การอ่าน

เคล็ดลับ

 

 1. ฝึกฝนการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน,คำที่ใช้สรุปความและอื่นๆ เพื่อช่วยในการหาว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงไหนในเนื้อเรื่อง
 2. ฝึกฝนทักษะการอ่าน เช่นการอ่านคร่าวและการอ่านข้ามเพื่อหาข้อมูล
สิ่งที่ควรทำ
 1. คำตอบที่ลอกมาจากในเนื้อเรื่องต้องคัดลอกมาอย่างถูกต้อง การสะกดคำผิดจะทำให้ผู้สอบเสียคะแนนในข้อนั้น
 2. ในกรณีที่ผู้สอบต้องเขียนคำตอบขึ้นมาเอง เช่นคำถามประเภทตอบแบบสั้นๆ ประเภทเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์ และประเภทเติมคำในบทสรุป คำตอบนั้นจะต้องถูกหลักไวยากรณ์ด้วย
 3. ดูตัวอย่างที่โจทย์ให้มาด้วย

การเขียน

สิ่งที่ควรทำ

 

 1. ผู้สอบควรหยุดตอบหัวข้อที่ 1 หลังจากที่เวลาผ่านไปแล้ว 20 นาทีเพื่อให้มีเวลาพอที่จะเขียนตอบคำถามหัวข้อที่ 2
 2. พึงระลึกไว้เสมอว่าหัวข้อที่ 2 จะมีคะแนนมากกว่า ดังนั้นผู้สอบควรใช้เวลามากกว่าในการตอบคำถามข้อนี้
 3. สำหรับการเขียนหัวข้อที่ 1 ผู้สอบลอกข้อมูลมาจากกระดาษคำถามอย่างถูกต้อง
 4. ต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนทุกข้อกล่าวอ้างหรือความคิดเห็นของผู้สอบ ในการเขียนหัวข้อที่ 2
 5. ทุกความคิดของผู้สอบต้องสัมพันธ์กับคำถาม
 6. ผู้สอบต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้
สิ่งที่ไม่ควรทำ
 1. อย่าลอกคำสั่งลงมาในคำตอบ
 2. อย่าข้ามข้อมูลที่โจทย์ต้องการ

การฟัง

สิ่งที่ควรทำ

 

รอจนกระทั่งตอนท้ายของการสอบจึงค่อยลอกเอาคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบโดยผู้สอบมีเวลาทำ10 นาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างมากอยู่แล้ว
สิ่งที่ไม่ควรทำ
 1. พยายามอย่าแปลงคำตอบที่ได้ยิน ให้เขียนในสิ่งที่ผู้สอบได้ยินตรงกับคำถามเท่านั้น
 2. เวลาลอกคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบ อย่าลอกเอาคำที่ปรากฏอยู่ในกระดาษคำถามมาด้วยเด็ดขาด

การพูด

สิ่งที่่ควรทำ

 1. ใช้เวลาเตรียมตัวที่มีให้ในส่วนที่ 2 ของการพูด เพื่อคิดถึงหัวข้อที่จะพูดที่ปรากฏอยู่ในบัตรคำถาม
 2. ใช้คำสั่งและบทพูดที่ปรากฏในบัตรคำถามในส่วนที่ 2 เพื่อช่วยในการลำดับเนื้อหาที่จะพูดในหัวข้อๆนั้น
 3. ฝึกฝนวิธีถ่วงเวลาในการตอบคำถาม เพื่อให้ผู้สอบได้มีเวลาคิดในสิ่งที่จะพูดในส่วนที่ 3
สิ่งที่ไม่ควรทำ
 1. อย่าท่องจำคำตอบมาสอบ
 2. อย่าเขียนอะไรลงบนบัตรคำถามIELTS คืออะไร

IELTS (The International English Language Testing System) คือการวัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปัจจุบันมีศูนย์สอบกว่า 250 แห่งทั่วโลก ในประเทศไทยมีศูนย์สอบ 2 แห่ง คือ บริติช เคานซิล และ ไอ ดี พี เอดยูเคชั่น ออสเตรเลีย

IELTS ทดสอบอะไร

IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และแม่นยำ

ระดับ 9

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ดีเลิศ สามารถใช้ภาษาได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นยำ มีความเข้าใจภาษาดีเยี่ยม ใกล้เคียงเจ้าของภาษา

ระดับ 8

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ดีมาก สามารถใช้ภาษาได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง ความผิดพลาด และความไม่เหมาะสม เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย

ระดับ 7

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษดี แต่ยังมีความผิดพลาด และเข้าใจผิดบางโอกาสใช้ภาษาในลักษณะซับซ้อนได้ดี

ระดับ 6

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้งานได้ สามารถสื่อสาร และเข้าใจ ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษา ในลักษณะซับซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระดับ 5

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ปานกลาง สามารถสื่อสารได้ ในระดับพื้นฐาน แต่ยังใช้ภาษาผิดบ่อยๆ

ระดับ 4

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษจำกัด สามารถใช้ภาษา ในลักษณะสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น

ระดับ 3

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ จำกัดมาก รู้ความหมายกว้าง ๆ และเฉพาะคำที่คุ้นเคยเท่านั้น

ระดับ 2

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้น คำพื้นฐาน ไม่สามารถสื่อสารได้ พูดได้เป็นคำๆเท่านั้น

ระดับ 1

หมายถึงผู้สอบเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษา ไม่ได้เลยIELTS ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ

· ช่วงเช้า – สอบข้อเขียน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (การฟัง 30 นาที, การอ่าน 60 นาที และการเขียน 60 นาที)

· ช่วงบ่าย – สอบสัมภาษณ์รายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 11 – 14 นาที

IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

· Academic : เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

· General Training : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา การฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

เตรียมตัวการสอบอย่างไร

ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมตัวก่อนสอบด้วยตนเองโดยการศึกษาจากคู่มือเตรียมตัวก่อนสอบ IELTS ซึ่งมีจำหน่ายที่ ไอ ดี พี เอดยูเคชั่น ออสเตรเลีย และบริติช เคานซิล หรือเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมตัวก่อนสอบ IELTS

สถานที่รับสมัคร

1. IDP Education Australia
ชั้น 4 อาคารซีพี ทาวเวอร์ โทร. 02-638-3111 ต่อ 111 หรือ 112
แฟกซ์ 02-231-0530

2. British Council
สยามสแควร์ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ปกติจะจัดสอบเดือนละ 3-4 ครั้ง

3. ศูนย์ข้อมูลการศึกษาต่างประเทศ
หอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-459-321 แฟกซ์ 074-282-368

4. ศูนย์ข้อมูลการศึกษานานาชาติ
สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-343-826 แฟกซ์ 043-237-302

5. วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-261-167 แฟกซ์ 055-261-167

ขอขอบคุณรูปจาก : ieltsaustralia.com/usa/
ข้อมูล IELTS Tips จาก : britishcouncil.org

หัวข้อ การสอบ IELTS เพิ่มเติม : http://www.kanzuksa.com/radio.asp?data=25&TT=


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม