กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

การพัฒนาคุณภาพประชากร

 1. ลักษณะของประชากรที่มีคุณภาพ ได้แก่
  1. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  2. รับรูเและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ดๆได้อย่างรวดเร็ว
  3. ควรที่จะมีความคิดริเริ่มใหม่
  4. ควรจะเป็นผู้มีคุณธรรามสูง
 2. ผลกระทบของปัญหาประชากร ที่ขาดคุณภาพ คือ
  1. ทางการเมืองการปกครอง ถ้าประชากรขาดความรู้ และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ก็จะทำให้เกิดปัญหาการเมืองขึ้นมา
  2. ทางเศรษฐกิจ ถ้าประชากรขาดคุณภาพ และทักษะที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้เลย
  3. ทางสังคม ในปัจจุบันคนในสังคม เริ่มจะแสวงหาความเจริญทางวัตถุมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการขาดความสมดุลทางจิตใจ
 3. แนวทางในกากรพัฒนาคุณภาพประชากรได้แก่
  1. การให้การศึกษา การศึกษานับเป็นการลงทุนในมนุษย์ ที่ให้ผลตอบแทนในอนาคตสูงสุดกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ
  2. การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  3. การเพิ่มคุณภาพชีวิต เช่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ควบคุมขนาดจำนวนประชากรให้เหามะสม
  5. การมีงานทำ
  6. การให้การฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติม
  7. การบริการทรัพยากรมนุษย์ คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้สูงสุด ภายใต้ภูมิปัญญาและมีทักษะที่มีอยู่อย่างเหาะสม
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม