กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ
ค์ประกอบสำคัญของความงามกับภาษา มี 3 ส่วน คือ :
 1. การใช้ถ้อยคำ เสียงและความหมาย
 2. การเรียบเรียงคำ
 3. ศิลปะของการประพันธ์

การใช้ถ้อยคำ เสียงและความหมาย

การใช้ถ้อยคำ จะมีความหมายแฝงในลักษณะต่างๆ กัน

 1. ใช้คำถูกต้องตรงตามความหมายที่ต้องการ เหมาะสมกับสภาพที่เราเห็นและการแสดงออก เช่น น่ารัก น่ากลัว น่าสงสาร น่าสังเวช น่าสมเพช
 2. ใช้คำที่มีความหมายแฝงอยู่ในลักษณะต่างๆกัน ได้แก่
  คำนาม  บานชื่น  บานเช้า  บานเย็น  นางนวล  นางอาย  นางรำ
  คำสมาส  นิติ -  นิติกร  นิติธรรม  นิติศาสตร์
  กลุ่มคำที่ทำหน้าที่คำนาม  ข้าวปลาอาหาร  ป่าดงพงพี  ลูกผีลูกคน  พระอิฐพระปูน  ลูกพี่ลูกน้อง
  คำกิริยา  กระโดดโลดเต้น ฉกชิงวิ่งราว ดีดสีตีเป่า เข้าพระเข้านาง จงรักภักดี
  คำวิเศษณ์ (คำขยาย) ได้แก่
  -  คำไวพจน์ คือที่มีรูปต่างกันแต่ความหมายคล้ายกัน เช่นคำที่มีความหมายว่า “งาม” ใช้คำว่า  แฉล้ม  
  ไฉไล  เฉิดฉิน  พรรณราย  สะคราญ  สละสลวย  สวย
  -  คำมูลสี่พยางค์ที่เป็นคำวิเศษณ์ เช่น :-  กระจุ๋มกระจิ๋ม  กระชุ่มกระชวย  ขะมุกขะมอม  สะลึมสะลือ
  -  คำซ้อนที่เป็นคำวิเศษณ์ เช่น :-  ราบคาบ  แจ่มจ้า  ชุ่มชื้น  เหี้ยมโหด  ยืดหยุ่น
 3. เสียงก่อให้เกิดความงามในภาษาได้ 4 ลักษณะ คือ เสียงวรรณยุกต์ เสียงสัมผัส เสียงหนักเสียงเบาและ

การเล่นเสียงสระ

เสียงวรรณยุกต์

-  เสียงวรรณยุกต์ไล่ระดับกันทำให้เกิดความไพเราะ
“จะจับจองจ่องจ้องสิ่งใดนั้น             ดูสำคัญคั่นคั้นให้อย่างฉงน
อย่าลามลวงล่วงล้วงดูเลศกล             ค่อยแคะคนค่าค้นให้ควรการ”  (กลบทตรีประดับ)
-  ในคำประพันธ์ที่บังคับรูปวรรณยุกต์
“เสียงลือเสียงเล่าอ้าง          อันใด พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร              ทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับไหล             ลืมตื่น ฤาพี่
สองพี่คิดเองอ้าง                  อย่าได้ถามเผือ”

 1. เสียงสัมผัส
 2. สัมผัสสระ  หมายถึงเสียงสระคล้องจองกัน “ร่ำพิไรรัญจวนหวนละห้อย” “นึกขนงนงรามงามเงา”
 3. สัมผัสพยัญชนะ หมายถึงเสียงพยัญชนะคล้องจองกัน “นกน้อยนอนแนบน้ำในนา” “จำใจจำจากเจ้า จำจร”
 4. เสียงหนักเบา  ใช้คำครุและคำลหุ ตามคำประพันธ์ ต้องอ่านทอดเสียง เน้นเสียงหนักเบาที่คำบางคำ 

“ยังเหล่าลดาวัลย์                 สุวคันธบุปผา
เผยคลี่ผลิคายมา                   ลยะแย้มพเยียสยาย”

เล่นเสียงสระ  ใช้คำหรือพยางค์ที่ใช้เสียงสระเสียงสั้นสลับกับยาวเป็นคู่มาเรียบเรียง

“ก็เรื้อรกรั้งร้างเป็นทางป่า” “เสียงระฆังหงั่งหง่างลงครางครืน”

 1. ความหมาย เป็นความคิดสำคัญอยู่ในถ้อยคำที่ใช้  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. ความหมายเฉพาะ  2. ความหมายนัยตรง  3. ความหมายนัยประหวัด  4. ความหมายเทียบเคียงคำอื่น
 2. ความหมายเฉพาะ  อาจเป็นความหมายตามตัวหรือความหมายเชิงอุปมา

-  ความหมายตามตัว  เป็นความหมายเดิมของคำนั้นอย่างตรงไปตรงมา เช่น :- มะม่วงลูกนี้เปรี้ยวจริงๆ
(เปรี้ยว) หรือ เขาโดนคู่อริฟันหัวแบะ (ฟัน)
-  ความหมายเชิงอุปมา  เป็นความหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับความหมายตามตัว เช่น : -  วัยรุ่น
สมัยนี้แต่งตัวเปรี้ยวจริงๆ หรือ หัวหน้าสั่งฟันลูกน้องที่ทำผิดทันที

 1. ความหมายนัยตรง  เป็นความหมายตามพจนานุกรมหรืออาจรวมความหมายเชิงอุปมาเข้าไว้ด้วย เช่น :- แมวชอบจับหนู (แมว)  ดาวอยู่บนฟ้า (ดาว)
 2. ความหมายนัยประหวัด  เป็นคำที่มีความหมายไปในทางที่ไม่ตรงกับความหมายตามตัว เช่น :- เด็กกลุ่มนี้เสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้น (เสือสิงห์กระทิงแรด)  เขาชอบชักดาบเจ้าหนี้เสมอ (ชักดาบ)
 3. ความหมายเทียบเคียงคำอื่น
 4. คำไวพจน์ (มีความหมายเหมือนกัน) เช่น ขำ-ขัน, ตัด-หั่น, กิน-หม่ำ  เป็นต้น
 5. คำที่มีความหมายกว้างและแคบ เช่น :- เครื่องไฟฟ้า (ความหมายกว้าง) – โทรทัศน์ วิทยุ แอร์ พัดลม (ความหมายแคบ) หรือ ต้นไม้ (ความหมายกว้าง) –  มะม่วง มะพร้าว มะขาม (ความหมายแคบ)

* ระวัง  คำที่มีความหมายกว้างกับแคบ จะใช้ “และ” เชื่อมไม่ได้ มักจะใช้ “ได้แก่” หรือ “เช่น” เชื่อมคำ เช่น : -  เขาซื้อเครื่องไฟฟ้าและเครื่องบดอาหาร (ผิด)  แต่ใช้ว่า เขาซ่อมเครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ พัดลม วิทยุ

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม