กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 4 หลอด

Easy Speaking

 1. Sounds good ฟังดูดี ใช้เมื่อเราเห็นด้วย รู้สึกสนใจกับสิ่งที่ได้ยิน
 2. Just a minute การให้คอยสักครู่ สักประเดี๋ยว
 3. By heart หมายถึงการจำจนขึ้นใจ จำใส่ใจเอาไว้
 4. I'm done. หรือ I'm finished. จะพูดเมื่อเราทำอะไรเสร็จ
 5. Cheer up หยุดวิตกกังวล ทำตัวให้ร่าเริง สดใสขึ้น
 6. Keep away อยู่ห่างๆ หรือให้หลีกเลี่ยงจากบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 7. What's up? เป็นอย่างไงบ้าง ทักทาย เหมือน What's happening?
 8. for a couple of months = a few months (สัก 2-3 เดือน)
 9. a thing or two = to tell info eg. He could tell you a thing or two about cars. He's an expert.
 10. I feel slighted. หรือ I feel neglected. เมื่อเรารู้สึกน้อยใจ
 11. I feel forgotten. หรือ You make me feel small. เมื่อเรารู้สึกน้อยใจ
 12. I feel consideration for you เมื่อเรารู้สึกเกรงใจ
 13. It doesn't matter. ไม่เป็นไร เหมือน never mind แต่สุภาพกว่า  
 14. It's no problem. ไม่เป็นไร ไม่ใช่สาระสำคัญอะไร
 15. คำแก้ปากว่างของชาวอเมริกัน เช่น um(อืม), er(เออ), well, anyway, You know?
 16. It’s a nice day, isn’t it? เมื่อชวนคุยว่า วันนี้อากาศดี
 17. How’s your father (mother/ sister/ brother/ etc.) ถามถึงครอบครัวผู้อื่น เป็นอย่างไรบ้าง
 18. What’s new? มีอะไรเปลี่ยนไหม ทักทายทั่วไป ไม่ได้เจอกันนาน
 19. ถนนมีใช้หลายคำ เช่น boulevard (Blvd.), road (Rd.), drive, avenue และ way
 20. ถามทาง เช่น Could you direct me to the Park? (สวนสาธารณไปทางไหนครับ/ค่ะ)
 21. ถามทาง เช่น Where is the Hilton? I’ve lost my way. (โรงแรมฮิลตั่นอยู่ที่ไหน ฉันหลงทาง)
 22. ถามระยะทาง เช่น Is it quite far from here? (มันอยู่ไกลจากที่นี่มากไหม)
 23. ถามระยะทาง เช่น Is it too far to walk? (มันไกลเกินไปไหมที่จะเดินไป)
 24. I am surprised to hear that. แสดงความรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินอย่างนั้น
 25. I can’t believe it!, It’s incredible. อุทานแสดงความไม่อยากเชื่อ
 26. Really? จริงหรือ มักใช้เป็นคำติดปาก ไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยิน
 27. I’m not feeling well., I feel sick. เมื่อเรารู้สึกไม่สบาย
 28. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a temperature. เมื่อไม่สบายตัวร้อน
 29. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a cold, have a fever ฉันมีไข้
 30. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a sore throat. เมื่อเจ็บคอ
 31. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a cough. เมื่อมีอาการไอ
 32. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a running nose. เมื่อมีนำมูก
 33. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a stuffy nose. เมื่อคัดจมูก
 34. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have nasal block. ฉันแน่นจมูก
 35. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have a nose-blood. ฉันมีเลือดกำเดาออก
 36. บอกอาการไม่สบาย เช่น I’m having disorder of the stomach. เมื่อท้องไม่ดี
 37. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have gas in my stomach. ฉันมีอาการท้องขึ้น
 38. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have too much gas. ฉันท้องเฟ้อ
 39. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have got diarrhea. ฉันท้องเสีย
 40. บอกอาการไม่สบาย เช่น I burp a lot. ฉันมีอาการเรอมาก
 41. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have been constipated. ฉันท้องผูก
 42. บอกอาการไม่สบาย เช่น I feel nauseated. ฉันคลื่นไส้
 43. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have frequent hiccups. ฉันสะอึกบ่อย
 44. บอกอาการไม่สบาย เช่น I have hoarsness. ฉันเสียงแหบ
 45. บอกอาการ เช่น I am vomiting. ฉันอาเจียนอยู่เรื่อย
 46. ไม่สบาย เช่น I’m sneezing. ฉันจาม
 47. ไม่สบาย เช่น I’m having chills. ฉันหนาวสั่น
 48. I have pain when I swallow something. ฉันเจ็บคอเวลากลืน
 49. I have lots of mucous when I cough. ฉันมีเสลดมากเวลาไอ
 50. I have lots of phlegm when I cough. ฉันมีเสมหะออกมากเวลาไอ
 51. I am dizzy. ฉันมีอาการมึนงง
 52. I am restless at night. ฉันกระสับกระส่ายตอนกลางคืน
 53. I am very weak, tired and have no energy. เมื่ออ่อนเพลียไม่มีแรง
 54. I have my entire body aching. ฉันปวดเมื่อยไปทั้งตัว
 55. I have difficulty in breathing. ฉันหายใจขัด
 56. I have shortness of breath. ฉันมีอาการหอบ
 57. I have chest discomfort. ฉันมีอาการแน่นหน้าอก
 58. I cannot urinate. ฉันปัสสาวะไม่ออก
 59. I have frequent urination. ฉันมีอาการปัสสาวะบ่อย
 60. I have blood in my urine. ฉันปัสสาวะเป็นเลือด
 61. คนอเมริกันชอบพูด You’re welcome. ด้วยความยินดี เมื่อผู้อื่นขอบคุณเรา
 62. คนอเมริกันชอบพูด It’s my pleasure. ด้วยความเต็มใจ กล่าวคำตอบรับเมื่อผู้อื่นขอบคุณเรา
 63. คนอังกฤษมักพูดว่า Don’t mention it. เมื่อผู้อื่นขอบคุณ ตอบรับว่า ไม่เป็นไร
 64. สามารถใช้ thanks for + ความช่วยเหลือที่ได้รับ เช่น Thanks for everything.
 65. ขอบคุณ เช่น It’s very kind/nice of you. คุณช่างดีเหลือเกิน
 66. ขอบคุณ เช่น I appreciate it very much. ฉันซาบซึ้งและชื่นชมมาก
 67. ขอบคุณ เช่น I’m very grateful. ฉันรู้สึกขอบคุณมาก
 68. ขอบคุณ เช่น Thanks for all your trouble. ขอบคุณที่คุณต้องลำบากเพื่อฉัน
 69. ตอบรับ เมื่อแน่ใจ ใช้ I am sure that … ฉันแน่ใจว่า เป็นทางการ
 70. ตอบรับ เมื่อแน่ใจ ใช้ I am confident that … ฉันมั่นใจว่า เป็นทางการ
 71. ตอบรับ เมื่อแน่ใจ ใช้ Yes., Of course., I’m positive ค่อนข้างเป็นทางการ
 72. ตอบรับ เมื่อแน่ใจ ใช้ Sure., No problem., You bet. ได้ซิ เป็นกันเอง
 73. I will do my best, but I can’t be absolutely certain. ฉันจะทำเต็มที่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่
 74. I will try my best. พยายามที่สุด ค่อนข้างเป็นทางการ เมื่อไม่แน่ใจ
 75. Can’t promise, but I’ll give it a try.ไม่สามารถสัญญาได้ แต่ฉันจะพยายามให้เต็มที่ เป็นกันเอง
 76. คำสบถแสดงอารมณ์ไม่ดี ในทำนองชั่วช้า,ไอ้โง่ เช่นDarn (it)!, Oh, blast!, Hell!, Shit!, Fool!
 77. โกรธ ไม่พอใจ เช่น You really make me mad. คุณทำให้ฉันแทบจะคลั่ง
 78. โกรธ ไม่พอใจ เช่น That’s the last straw! ฉันสุดที่จะทนแล้ว
 79. โกรธ ไม่พอใจ เช่น You’ll be sorry! จำไว้ แล้วคุณจะเสียใจ
 80. โกรธ ไม่พอใจ เช่น I hate you. Go away! ฉันเกลียดคุณ ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้
 81. โกรธ ไม่พอใจ เช่น I can’t stand you. ฉันไม่สามารถทนคุณได้อีกต่อไป
 82. โกรธ ไม่พอใจ เช่น I’m furious. ฉันโกรธจริงๆนะ
 83. โกรธ ไม่พอใจ เช่น I’ll never forget this! ฉันจะไม่มีวันลืมเด็ดขาด
 84. โกรธ ไม่พอใจ เช่น You think you’re so smart? คุณคิดว่า คุณนะดีเลิศงั้นหรือ
 85. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น idiot, jerk, dummy, fool, turkey หมายถึง คนโง่ งี่เง่า ซื่อบื่อ
 86. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น dog, louse, snake หมายถึง คนเลว
 87. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น loudmouth, windbag หมายถึง คนปากมาก
 88. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น boor, barbarian หมายถึง คนไม่มีมารยาท
 89. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น doormat, jellyfish หมายถึง คนอ่อนแอ
 90. เรียกบุคคลไม่เป็นทางการ เช่น bum, goof- off หมายถึง คนขี้เกียจ
 91. Keep in touch.  อย่าลืมส่งข่าวมาบ้าง ใช้กล่าวลาเมื่อต้องจากกันไปนาน
 92. Bon voyage ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ใช้อวยพรเมื่ออีกฝ่ายต้องเดินทาง
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม