กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

List:                 Idioms-miscellaneous
=================================
Idioms-miscellaneous, all of a sudden หมายถึง
Description:   all of a sudden หมายถึง ทันใดนั้น (suddenly)  ตัวอย่างเช่น All of a sudden my friend appeared at the door.

Idioms-miscellaneous, by oneself หมายถึง
Description:   by oneself หมายถึง ตามลำพัง (alone; without help)  ตัวอย่างเช่น She did this by herself.;  I don’t like to go to the movies by myself.

Idioms-miscellaneous, by over หมายถึง
Description:   be over หมายถึง เสร็จ, จบ (be finished; ended)  ตัวอย่างเช่น After the dance was over, we all went to a restaurant.

Idioms-miscellaneous, by up หมายถึง
Description:   be up หมายถึง หมด, จบ, สิ้นสุด (be ended - said only of time) ตัวอย่างเช่น “The time is up,” the teacher said at the end of the hour.

Idioms-miscellaneous, change one’s mind หมายถึง
Description:   change one’s mind หมายถึง เปลี่ยนใจ (alter one’s decision or opinion)  ตัวอย่างเช่น John has changed his mind at least three times in this matter.

Idioms-miscellaneous, fall in love (with someone) หมายถึง
Description:   fall in love (with someone) หมายถึง ตกหลุมรัก, เริ่มต้นมีความรัก (begin to love) ตัวอย่างเช่น They fell in love when they were students in high school.

Idioms-miscellaneous, find out หมายถึง
Description:   find out หมายถึง ค้นหาข้อมูล (to get information, discover, learn) ตัวอย่างเช่น I was unable to find out the name of the man who called.

Idioms-miscellaneous, have a good time หมายถึง
Description:   have a good time หมายถึง สนุก (enjoy oneself, pass a period of time pleasantly)  ตัวอย่างเช่น We all had a good time at the party last night.

Idioms-miscellaneous, keep good time หมายถึง
Description:   keep good time หมายถึง ตรงเวลา, เที่ยงตรง, แม่นยำ (run accurately) ตัวอย่างเช่น This clock keeps good time.

Idioms-miscellaneous, now and then หมายถึง
Description:   now and then หมายถึง เป็นครั้งคราว, บางโอกาส (occasionally)  ตัวอย่างเช่น I see him now and then on Silom Road.

Idioms-miscellaneous, on purpose หมายถึง
Description:   on purpose หมายถึง โดยตั้งใจ (intentionally) ตัวอย่าง เช่น I am sure that he didn’t leave that cigarette there on purpose.

Idioms-miscellaneous, in time หมายถึง
Description:   in time หมายถึง ทันเวลา (within or before an appinted time) ตัวอย่างเช่น We got to the movie just in time to see the main picture.

Idioms-miscellaneous, on time หมายถึง
Description:   on time หมายถึง ตรงเวลา (exactly at an appointed time) ตัวอย่างเช่น We must hurry if we wish to arrive at the meeting on time.

Idioms-miscellaneous, out of order หมายถึง
Description:   out of order หมายถึง เสีย, ใช้งานไม่ได้ (not in working condition) ตัวอย่างเช่น We couldn’t use the telephone because it was out of order.
Idioms-miscellaneous, over and over หมายถึง
Description:   over and over หมายถึง ซ้ำแล้วซ้ำอีก (repeatedly ) ตัวอย่างเช่น He seems to make the same mistake over and over.

Idioms-miscellaneous, point out หมายถึง
Description:   point out หมายถึง ชี้แจง (indicate) ตัวอย่างเช่น The teacher pointed out the mistakes in my essay.

Idioms-miscellaneous, see someone off หมายถึง
Description:   see someone off หมายถึง กล่าวลา (say goodbye to) ตัวอย่างเช่น We went to the station to see John off.

Idioms-miscellaneous, talk over หมายถึง
Description:   talk over หมายถึง ถกเถียง (discuss) ตัวอย่างเช่น Thailand’s Foreign Minister Thanat Khoman and the United States Secretary of State Dean Rusk will talk over a whole range of matters today affecting relations between the two countries.

Idioms-miscellaneous, try on หมายถึง
Description:   try on หมายถึง ทดสอบ, ลองสวมใส่ (to test, try before buying-said only of clothes) ตัวอย่างเช่น It is necessary to try on shoes before buying them.

Idioms-miscellaneous, wait on (upon) หมายถึง

Description:   wait on (upon) หมายถึง รับใช้, ให้บริการ  (to serve, attend to -  in a store or shop) ตัวอย่างเช่น  A very pleasant young woman waited on me in Central yesterday.
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม