กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
มีผู้ให้หลอดไฟแล้ว 1 หลอด

การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

 1. ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นที่ราบเป็นแหล่งเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์แต่มีปัญหาดินเปรี้ยว
 2. ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีพื้นที่เหมาะกับเกษตรกรรมส่วนด้านอันดามันมีท่าเรือน้ำลึกตามธรรมชาติ
 3. พรมแดนธรรมชาติของไทยกับพม่าคือแม่น้ำรอก สาย สาละวิน เมย เทือกเขาถนนธงชัย  แดนลาว ตะนาวศรี
 4. บ่อน้ำร้อนเกิดจากความร้อนจากใต้พิภพแทรกตัวขึ้นทำให้น้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมา
 5. ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะมีลักษณะชายฝั่งทะเลเป็นหาดโคลน
 6. ที่ราบระหว่างภูเขาเป็นบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดอันเกิดจากการรวมตัวของตะกอน
 7. ภาคกลางมี 22 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือเพชรบูรณ์ น้อยที่สุดคือสมุทรสงคราม
 8. ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือสระแก้ว น้อยที่สุดคือตราด
 9. ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือกาญจนบุรี น้อยที่สุดคือราชบุรี
 10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 19 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือนครราชสีมา น้อยที่สุดคืออำนาจเจริญ
 11. ภาคใต้มี 14 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือสุราษฎร์ธานี น้อยที่สุดคือภูเก็ต
 12. ภาคเหนือมี 9 จังหวัด พื้นที่มากที่สุดคือเชียงใหม่ น้อยที่สุดคือลำพูน
 13. จุดเหนือสุดของไทยอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 14. จุดใต้สุดของไทยอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 15. จุดตะวันออกสุดของไทยอยู่ที่ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 16. จุดตะวันตกสุดของไทยอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 17. ส่วนที่กว้างที่สุดของไทยคือ อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ถึงด่านเจดีย์สามองค์ จ. กาญจนบุรี
 18. ส่วนที่แคบที่สุดของไทยอยู่ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 19. ส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรอินโดจีนคือบริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง กว้าง 64 กิโลเมตร
 20. ภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 21. ภาคที่มีพื้นที่เล็กที่สุดคือภาคตะวันออก
 22. จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือนครราชสีมา
 23. จังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของไทยคือสมุทรสงคราม
 24. พรมแดนธรรมชาติของไทยกับลาวคือ แม่น้ำโขง เหืองงา เทือกเขาหลวงพระบางตอนเหนือ แดนลาวตอนใต้
 25. พรมแดนธรรมชาติของไทยกับเขมรคือ เทือกเขาบรรทัด แม่น้ำไพลิน คลองลึก คลองด่าน เทือกเขาพนมดงรัก
 26. พรมแดนธรรมชาติของไทยกับมาเลเซียคือ เทือกเขาสันกาลาคีรี แม่น้ำโกลก
 27. เทือกเขาถนนธงชัยก่อให้เกิดฝนปะทะภูเขามากที่สุด
 28. จังหวัดที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับภาคอื่นๆ คือมหาสารคาม พะเยา พิจิตร ระนอง
 29. ภาคใต้ของไทยเป็นภาคที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด
 30. ขอบนอกสุดของไทยที่อยู่ทิศเหนือ ใต้ ตะวันตก ตะวันออก คือแม่สาย เบตง แม่สะเรียง พิบูลมังสาหาร
 31. ภาคใต้มีภูมิอากาศต่างจากภาคอื่นมากที่สุดคือแบบมรสุมเขตร้อนฝนตกชุกตลอดปีมีฤดูแล้งช่วงสั้นๆ
 32. เราใช้หลักเกณฑ์ทางกายภาพคือลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท้องถิ่นมาแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์

ประเทศไทยมีรูปร่างยาวเรียงเหมือนขวานทำให้ติดต่อเพื่อนบ้านได้ทุกด้านทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  

ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม