กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป
กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

โครงสร้างทางสังคม
คือ  ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นตัวยึดเหนี่ยว  ประกอบด้วย  การจัดระเบียบทางสังคม  และสถาบันสังคม

  1. ลักษณะของโครงสร้างทางสังคม  มีลักษณะสำคัญ  คือ
  2. มีคนจำนวนหนึ่งมีการติดต่อระหว่างกัน
  3. มีบรรทัดฐาน  กฎเกณฑ์  ระเบียบแบบแผน  ข้อบังคับให้คนในสังคมยึดถือร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบ
  4.  มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  เช่น  ต้องการความรู้  ต้องการเพื่อน
  5.  มีลักษณะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้  โครงสร้างนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคม

2.     ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ  มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด  สนิทสนมและส่วนตัว ไม่มี
พิธีรีตรองเพราะมีคนน้อย  เช่น :-  ครอบครัว  เพื่อนบ้าน ฯลฯ                                                  
3.     ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ  มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก เป็นทางการมักติดต่อกัน

ตามสถานภาพ  เช่น บริษัท ร้านค้า ฯลฯ
ย้อนกลับ
กลับสู่เมนู
ถัดไป

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม